شاهنشاهان پهلوی

شاهنشاهان پهلوی

یکشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۸۵

انديشه سومكا قسمت اول

1.سومکا کوتاه شده ی باهماد سوسیالست ملی کارگران ایران است.

۲.سومکا مرامی است پادکمونست و پاداجنبی.

۳.سومکا با لیبرالیسم و سرمایه داری افسار گسیخته مخالف است.

۴.سومکا میگوید زن و مرد ایرانی در همه ی حقوق بابرابرند.

۵.سومکا نخبه گرایی و سپس ناسیوکراسی (ملت سروری) را بهتر از دموکراسی میداند.

۶.سومکا میگوید هر اقدام اساسی در خاورمیانه بی در نظر گرفتن نقش ایران بی اثر و سترون خواهد بود.

۷.سومکا میگوید از دوران صفویه ردپای ناپاک دولت انگلستان در اقدامات بر علیه نیرومندی ی ملت ایران آشکار است.

۸.سومکا خواستار سایه بر افکندن شهپرهای گسترده ی سیمرغ آسمان ایران در منطقه و سپس خاورمیانه است.

۹.سومکا خواستار تشکیل یک اتحادیه سیاسی نظامی میان کشورهای ایران ارمنستان تاجیکستان هندوستان و یونان است.

۱۰.سومکا میگوید سوسیالیسم بدون در نظر گرفتن آخشیج ملیت نابُنک و ناتمام است.

۱۱.سومکا به ایران و فرهنگ باستانی و ریشه دار آن عشق می ورزد.

۱۲.سومکا خواستار نابودی ی نشانه های فرهنگ بیابانی ی "سامی ها" از ایران است.

۱۳.سومکا خواستار نابودی ی همه ی اعراب و تازیان در سراسر نجد ایران میباشد.

۱۴.سومکا میگوید همه ی بدبختی ها و مشکلات گذشته و اکنون در صحنه ی جهانیاز اهریمنی به نام عرب سرچشمه میگیرد.

۱۵.سومکا از نقش ویرانگر و مزورانه ی یهودی ها در سیاست های جهانی غافل نیست.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مرگ بر تمام دشمنان ايران عزيز ودرود بر شما پاسداران ايران و نژاد ايراني من يك جوان 25 ساله اهل استان گلستان با اصالت سيستاني كه والدينم 30 سال قبل از سيستان به همراه بسياري ديگر از مردم سيستان بدليل خشكسالي به اين منطقه مهاجرت نمودند.متاسفانه در اين منطقه تركمنان وحشي چند قرن است با ريختن خون ايرانيان سكني گزيده اند.و ازبدروزگار وقاحت را به حدي رسانده اند.كه اينجا را سرزمين اجداي خود مي خوانند. وچهره هاي منحوسشان را كه ياداور چنگيز پليد است سوار براسب در كنار برج قابوس كه آرامگاه قابوس بن وشمگير به تصوير مي كشند.درحالي كه همگان ميدانند اين مكان آرامگاه قابوس بن وشمگير شهريار ايراني واز خاندان زيار مي باشد.و همچنين همواره سيستاني هاي ساكن دراين منطقه رامورد هجمه قرار ميدهند وآنان را مهاجر مي خوانندوپاسخ ما نيز به انان چنين است كه اگر ما مهاجريم از گوشه اي از سرزمينمان به گوشه اي ديگر از سرزمينمان ايران كوچ كرده ايم درحالي كه شما مهاجميدوبايد از ايران عزيز بيرون شويد.