شاهنشاهان پهلوی

شاهنشاهان پهلوی

دوشنبه، آذر ۰۶، ۱۳۸۵

انديشه سومكا قسمت دوم و پاياني

۱۶.سومکا میگوید ایرانی ها باید در نیاخاک آمیغی ی خود زندگی کنند.نیاخاک ما آنجایی است که ایرانی نژادان در آن مزییند و در درازای تایخ با نیزه های سربازان پارسی پرچین شده است.

۱۷.سومکا بنیان و ریشه ی ادیان سامی را زیر پرسش میبرد.

۱۸.سومکا اعراب را پست ترین نژاد زمین میداند.

۱۹.از دید سومکا زردپوست های تاتار مغول اوزبک تورکمن و وابسته های فرهنگی نژادی ی آنان وهر کس که با آنان احساس نزدیکی کند حق زندگی در فلات ایران را ندارند.

۲۰.سومکا خواستار پالایش نژادی در ایران است.

۲۱.سومکا خواستار اجرای سیاست های «به نژادی» برای نیرومند نگه داشتن نژاد آریایی میباشد.

۲۲.سومکا میگوید در ایران هرکسی شایسته ی زناشویی نیست باید از زادولد عناصر نامطلوب نژادی جلوگیری کرد.

۲۳.سومکا میگوید بیگانگان حق زناشویی با ایرانیان را ندارند.

۲۴.سومکا میگوید بیکانگان افغانی و عراقی هرچه زودتر باید از کشور بیرون شوند.

۲۵.سومکا در وضع کنونی خشونت علیه بیگانگان را از سوی جوانان اجتناب ناپذیر میداند.

۲۶.سوکا میگوید جهان از آن نیرومندان است.

۲۷.سومکا خواستار آزادی ی کردان دلیر و همه ی ایرانیان از یوغ حکومت های بیگانه است.

۲۸.سومکا کشورهایی چون جمهوری آذربایجان .افغانستان.بحرین.ترکمنستان و غیره را به رسمیت نمی شناسد.

۲۹.سومکا خواستار تثبیت موقعیت ایران در خلیج فارس و احقاق حق ۵۰٪ ایران دردریای مازندران(کاسپین) میباشد.

۳۰.سومکا میگوید دشمنی با ایران و ایرانی در نهاد هر بیگانه یی نهفته است.

هیچ نظری موجود نیست: